Posts Tagged ‘statistik’

Mobilstatistik för 2010 i Sverige

februari 24, 2011

Statcounter visar att apples produkter har 60% av all mobiltrafik och att android skuttar under sommaren från ca 10 % till 25% till slutet av året.
Tittar man på början av det här året, så har iOs planat ut och android stiger sakta.

Top 8 Mobile OSs in Sweden

Annonser

Statistik

augusti 26, 2009

www.internetstatistik.se

Bra resurs för att få intressant statistik.

Samlar statistik från World Internet Institute, SCB, Nordicom (Mediebarometern), Kommunikationsmyndigheten PTS (bevakar elektronisk kommunikation) och .se (ansvarar för .se domänen), SCB