Archive for the ‘Usability’ Category

Luke W om att designa för större skärmar

november 4, 2014

http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1927

Enligt statistik så har man sett att 75% av människorna använder sin tumme för att navigera och 49% använder enhandsgrepp när de navigerar med sin smartphone.

Detta betyder att översta delen av skärmen är onåbar med tummen och väldigt svår att nå för många. Apple har löst det med att man kan trycka på hemknappen för att skjuta ner den översta delen av skärmen – så att navigering är reachable.

En annan lösning är att swipa med fingret för att ta fram menyn.

Det är dock inte alla som känner till dessa kortkommandon på mobilen.

En lösning är att positionera menyn längst ned istället. Facebook gjorde nyligen test som visade att om man lade menyn längst ner så ökade det engagemang och nöjdhet. 

Problem är att Android´s system bar är längst ned och det är enkelt att råka klicka fel på. Lösning på detta i Androids material design är floating controls som är sticky.

Annonser

Förbättra sökresultat – Best bet

januari 23, 2014

En tidig artikel om ämnet: http://www.steptwo.com.au/papers/cmb_bestbets

Ta reda på vilka de mest populära sökorden är och börja med dem. Fortsätt göra månatliga reviews.

 

Usability versus user experience

augusti 21, 2013

Vad är skillnaden mellan usability och user experience?

Kort sagt, kan man säga att med usability menar man ”Kan användaren åstadkomma sitt mål”? Med ”user experience” lägger man även till ”Kan användaren åstadkomma sitt mål och hur upplevdes detta?”

Usability är ett snävare begrepp eftersom det handlar om man kan genomföra det mål man har med sina handlingar. Med user experience så lägger man till upplevelsen man har medan man utför handlingen. Var den positiv för att det gick bra eller negativ för att det var svårt att förstå? I det vidare begreppet ligger även design (gillar jag hur produkten ser ut?), marketing och det i sin tur medför vilken generell känsla man får gentemot produkten.

Källa:
UIE – The difference between usability and user experience

Usability geek – The difference and between usability and user experience

Jakob Nielsen om mega menyer

april 22, 2013

http://www.nngroup.com/articles/mega-menus-work-well/

Varför infinite (evighets scroll) inte funkade på Etsy

januari 11, 2013

Etsy testade att göra en evighetsscroll på sina produkter, dvs att visa fler items på samma sida istället för med paginering. Antalet avslut minskade inte, men däremot antalet items som lades in som favoriter och antalet klick på resultaten. Man tappade helt enkelt i engagemanget. Man tror att det skulle kunna bero på att det blir svårare att interagera med datat, eftersom den mentala kartan man sätter upp av sidorna för att komma ihåg vart items låg blir mycket svårare vid evighetsscroll än när sidorna är paginerade.

 

Dan Nguye´ns blogg: Why infinite scroll fail at Etsy


Designa sök för mobila applikationer

november 27, 2012

Min favorit Smashing Magazine har skrivit en bra artikel där de tar upp olika UI patterns för sök och mobila applikationer.

I artikeln tar man bla upp UI patterns med skärmdumpar (dock inte all bra exempel) för:

  • explicit search
  • autocomplete
  • saved and recent search
  • sort

Google translate

november 21, 2012

Råd från funka om att göra klarspråksbearbetning av texten innan man använder sig av googles translate tjänst.

Funka nu har utvärderat om google translate är likvärdigt med manuell översättning

Responsive design och tillgänglighet

november 8, 2012

Funka nu föreläser på Sitevision dagar. De har tagit fram riktlinjer sponsrat av internetfonden.se, eftersom det saknas riktlinjer för detta i WCAG 2 och webbriktlinjer

Föreläsning:
http://www.sitevisiondagarna.se/program/pass2012/responsivedesignochtillganglighet.5.ae9b2a51379a63320d4c4.html

Riktlinjer i PDF:
http://www.funkanu.se/Global/Filer/design_for_alla/regler_och_riktlinjer/Riktlinjer_för_tillgängliga_mobilgränssnitt_2012.pdf

Tagga pdf:er

november 7, 2012

Enligt WCAG 2.0 så ska även PDF:er taggas.

I Acrobat Pro 9 så gör man föjande:

  1. Klicka på ”Inställningar”
  2. Sedan på ”Avancerat”
  3. Därefter på ”Lätt till taggar till PDF

Slå på tabbnavigering i browser

november 7, 2012

http://www.456bereastreet.com/archive/200906/enabling_keyboard_navigation_in_mac_os_x_web_browsers/