Archive for the ‘Användartester’ Category

Fjärrtesta med mobil

oktober 28, 2013

Lookback – spela in hur man navigererar, ansikte och voice från mobilen..

 

http://lookback.io/

Annonser

Fjärrstyra eller se annans skärm – Teamviewer

oktober 18, 2013

Bra program för mac som funkade väldigt bra mellan mac och mac. Vi hade problem att ansluta till PC , men tror att det berodde på att det dröjde lång tid från det att vi skapade en anv o lösenord på PC tills att vi hittad hur vi skulle ansluta i Teamviewer till datorn. Så troligtvis timade anv uppgifter ut? För sedan gick det smärtfritt

För att se någon dema något på sin skärm kan man köra Meeting. För att se användarens mus när den rör sig så behöver du vid varje tillfälla klicka i menyn Visa och välja detta där programytan som öppnas där du ser användarens skärm. Alltså inte i inställningarna för just Teamviever.

Du laddar ner Teamviewer och användaren går in på teamviewer.com och klickar på ”Delta i Fjärrstyrd session” eller ”Delta i möte”. Då får de upp en fil som de hämtar hem och kör. Men enligt deras reklam så ska användren inte behöva installera något. Men om man kör programmet så är väl det att installera…

Hur många ska man ha i ett användartest?

juni 4, 2012

Jakob Nielsen har skrivit en ny artikel om detta och vidhåller att 5 personer räcker för att hitta de mesta usability problemen.
Om man har målgrupper med stora skillnader i beteenden, te x köpare och säljare – så kan man behöva testa båda. Men 10 pers behövs inte – problemområden som uppstår överlappar, så det räcker med ca 3-4 i varje grupp. Om målgrupper är nybörjare/ medel o advanced

Card Sorting – anteckningar från UX open

april 18, 2012

Idag så deltog jag i UX open, som var en riktigt lyckad tillställning!
Ett av blixttalen på korta 10 minuter som lockade mig dit, var att lyssna på Jeanin Day som talade om card sorting.

Hon drog kort om när det är bra att använda kortsorterings sessioner och berättade om sina egna erfarenheter.

Vad är det?
Användare får kort med rubriker på som de själva får gruppera.

Varför?
För att få input om hur användarna tänker kring innehållet. Syftet att få input, inte att kopiera rakt av.

När ska man använda?
När man ska organisera innehåll eller navigering på en sajt. Det kan vara bra både när man är i startfasen för att organisera innehållet eller när man har en färdig navigation som man vill pröva om den håller.

Hur gör man?
Välj mellan att göra fysiska kort eller att låta användare organisera kort på online tjänster.
Fördelar med att göra använda fysiska kort, jämfört med online tjänst är att:

  1. Uppmanar mer till förändring. Lägre tröskel att genomföra övningen.
  2. Användarna blir mer villiga att ifrågasätta färdiga rubriksättningar. T ex mer sällan som man får input på onlinetjänster om att vissa rubriker bör slås ihop. Man har högre acceptans av det som visas digitalt.
Nackdel med fysik kort sortering, jämfört onlinetjänst:
  1. Tar längre tid att göra korten.
  2. Du måste föra in resultaten digitalt och förlorar också fördelar i programmen som kan jämföra datan.
  3. Kan inte genomföras på distans
  4. Kvantitiva undersökningar svårt att få till på samma sätt

Jeanin menade att man kan kombinera båda sätten. Det ena måste inte utesluta det andra.

Det som hon tyckte hade fungerat allra bäst var att låta 3 stycken användare delta i samma session. De ska komma från samma målgrupp så att de har liknande tankesätt. Varje person får sedan gruppera korten själv. Därefter får alla tre gruppera samtidigt. Mest input brukar hon få från när alla tillsammans grupperar, men den enskilda övningen behövs för att de ska bekanta sig med korten.

Min vän Rosa, gav rådet att använda byggplast och sedan låta deltagarna lägga korten på den. Då kan man vika ihop och sedan ta med sig tillbaka till kontoret. Hur man nu fick korten att inte ramla huller om buller i paketet är jag osäker på, så det måste jag fråga om. Hon nämnde lim av något slag..

 

 

Verktyg för användartester

september 17, 2010

Antrop bloggade om detta verktyg. Man matar in observationerna i ett excel format och sedan kan man ta ut statistik på detta. Ser mkt bra ut! 

Här kan man hämta mallarna:

http://www.userfocus.co.uk/resources/datalogger.html