Archive for the ‘agilt’ Category

Lean UX – artikel av Jeff Gotheld på Smashing magazine

juni 9, 2014

Fantastikt bra och sammanfattande artikel av Jeff Gotheld.

http://www.smashingmagazine.com/2011/03/07/lean-ux-getting-out-of-the-deliverables-business/

 

Annonser

Agil UX

januari 21, 2014

Bra slide där man delar med sig lesson learned:
Agile UX In Real Life – Lesson Learned

UX matters skriver väldigt bra med handfasta råd om agil UX, te x vad man ska göra i Sprint 0.

Agil User Experinece Design : UXmatters