Archive for februari, 2015

Gratis ux böcker

februari 25, 2015

http://www.keepitusable.com/blog/?p=2291&utm_content=buffer28818&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Annonser

Reducera email errors

februari 25, 2015

Luke har skrivit en artikel om hur man kan reducera antalet fel för email. Bla kan man ge förslag på de mest använda emaildresserna:

https://www.youtube.com/watch?v=xAKnPtbfNfY&mc_cid=35a1324048&mc_eid=f763b6b160

– inline validation: kolla av om man verkar skriva fel: Gnail.com – menar du gmail.com

– autosuggest: ge exempel på de vanligaste email- ändelserna.

Ikoner till höger eller till vänster

februari 25, 2015

En artikel som har testat hur snabbt man agerar på ikoner vid menyer. Visar sig att de till vänster är de som användaren snabbast agerar på och de till höger går det lite långsammare. En annan finding är att om ikonerna är till vänster så klickar man mest på ikonen iställlet för på texten.

http://viget.com/inspire/testing-accordion-menu-designs-iconography?mc_cid=35a1324048&mc_eid=f763b6b160

SUS – usability scale

februari 22, 2015

http://malinfabbri.com/2013/03/26/sus-matning-test-av-anvandbarheten-av-ett-system-som-helhet/

http://www.measuringu.com/sus.php%20%5Baccessed%202012-07-25%5D

Ux checklist for projects

februari 12, 2015

http://uxchecklist.github.io/

Inspirerande om app design

februari 3, 2015

http://www.fastcodesign.com/3041374/3-rules-of-app-design-according-to-yahoos-marissa-mayer

Marissa på Google har 3 principer:

1) 2 tap till alla funktioner

2) 5 point design: En screen ska inte ha fler än 5 points. En point är fontstorlek, färg, ikon osv.

3) 98% rule. En kopiator har en massa funktioner, men 98% av dem använder den för att kopiera papper. Stöd det som 98% av användarna gör i första hand.