Archive for april, 2012

Card Sorting – anteckningar från UX open

april 18, 2012

Idag så deltog jag i UX open, som var en riktigt lyckad tillställning!
Ett av blixttalen på korta 10 minuter som lockade mig dit, var att lyssna på Jeanin Day som talade om card sorting.

Hon drog kort om när det är bra att använda kortsorterings sessioner och berättade om sina egna erfarenheter.

Vad är det?
Användare får kort med rubriker på som de själva får gruppera.

Varför?
För att få input om hur användarna tänker kring innehållet. Syftet att få input, inte att kopiera rakt av.

När ska man använda?
När man ska organisera innehåll eller navigering på en sajt. Det kan vara bra både när man är i startfasen för att organisera innehållet eller när man har en färdig navigation som man vill pröva om den håller.

Hur gör man?
Välj mellan att göra fysiska kort eller att låta användare organisera kort på online tjänster.
Fördelar med att göra använda fysiska kort, jämfört med online tjänst är att:

  1. Uppmanar mer till förändring. Lägre tröskel att genomföra övningen.
  2. Användarna blir mer villiga att ifrågasätta färdiga rubriksättningar. T ex mer sällan som man får input på onlinetjänster om att vissa rubriker bör slås ihop. Man har högre acceptans av det som visas digitalt.
Nackdel med fysik kort sortering, jämfört onlinetjänst:
  1. Tar längre tid att göra korten.
  2. Du måste föra in resultaten digitalt och förlorar också fördelar i programmen som kan jämföra datan.
  3. Kan inte genomföras på distans
  4. Kvantitiva undersökningar svårt att få till på samma sätt

Jeanin menade att man kan kombinera båda sätten. Det ena måste inte utesluta det andra.

Det som hon tyckte hade fungerat allra bäst var att låta 3 stycken användare delta i samma session. De ska komma från samma målgrupp så att de har liknande tankesätt. Varje person får sedan gruppera korten själv. Därefter får alla tre gruppera samtidigt. Mest input brukar hon få från när alla tillsammans grupperar, men den enskilda övningen behövs för att de ska bekanta sig med korten.

Min vän Rosa, gav rådet att använda byggplast och sedan låta deltagarna lägga korten på den. Då kan man vika ihop och sedan ta med sig tillbaka till kontoret. Hur man nu fick korten att inte ramla huller om buller i paketet är jag osäker på, så det måste jag fråga om. Hon nämnde lim av något slag..

 

 

Annonser