Archive for mars, 2012

Alla länkar som behövs för att lära sig att utveckla för iPad..

mars 10, 2012

… hittar man på denna strukturerade sida:

http://www.ipadatelier.com/design-for-ipad.html

Annonser

iPad emulator

mars 10, 2012

Testa sidan i iPad emulator

http://ipadpeek.com/

LiveWiew – program för att testa grafik och interaktion på iPad

http://zambetti.com/projects/liveview/

 

Utvecklarguide för appar

mars 10, 2012

Apples guide för hur man designar appar

https://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/Introduction.html