Archive for januari, 2012

Bra artikel om varför SVG är att föredra som bildformat

januari 24, 2012

Smashing magazine skriver en bra artikel, där man pedagogiskt förklarar varför man bör använda SVG (skalbara vector bilder) bilder istället för rastrerade bilder.

http://coding.smashingmagazine.com/2012/01/16/resolution-independence-with-svg/

Att zooma in en rastrerad bild gör ju att den tappar i skärpa och de blir otydliga. Och vem zoomar in i bilder – ju de som ser dåligt. Det tror jag i och för sig inte att jag läste i deras artikel, men så är det.
En annan anledning som är mycket mer vanlig är att vi numera använder oss flitigt av responsive design, dvs att vi anpassar webbsidans layout beroende på vilken sorts device som surfar in på den. En mobiltelefon har mycket tätare med pixlar än en vanlig skärm. Därför så har man skalat upp pixel storlekar p på mobiltelefoner till gånger två. Om du satt en font storlek till 12 pixlar, så blir det gånger 2 på mobilen. Annars skulle vi inte kunna läsa. Samma sak händer med bilder och om du rastrerat en bild så blir de inte lika snygga på mobilskärmen. Därför är det bättre med svg…

SVG funkar numera på Explorer 9+, Firefox Chrome Safari 4+ och Opera 9,5+. Här är en lista på vilka browsers på mobiler som hanterar SVG och det är de flesta: http://mobilehtml5.org/

Annonser