Archive for augusti, 2011

Nytt verktyg för att göra prototyper

augusti 25, 2011

http://www.invisionapp.com
Invision ska tydligen vara ett smidigt verktyg för att göra prototyper.

Annonser

Smart tidslinje för att visa arkiv av nyheter hos tidningen The Guardian

augusti 24, 2011

En arbetskollega tipsade om den här tidslinjen som The Guardian har gjort för att visualisera de arabiska protesterna. Tidslinjen går att dra framåt och bakåt med hjälp av en horisontell datum-slider och själva visningen av nyheterna är uppdelade i olika kategorier med färgmarkeringar i ”protester, regimändring, internationell respons”. Dessutom så har allt kategoriserats efter länder också, så man kan följa nyheter publicerade just efter ett land. När man håller musen över en färgmarkering så kommer nyheten upp till vänster.

Smakfullt och lättförståerligt. Dock gjord i Flash och inte interaktiv HTML 5 och JavaScript