Archive for juli, 2011

Din egen sajt i 3D version

juli 20, 2011

Det här är godis för gränssnittsnördar: Insticksprogrammet ”Tilt” till Firefox som rendrerar din sajt i 3D. Riktigt nördigt. Tilt baseras på WebGL, som till dags dato stödjs av Firefox 4.0+ och Chrome 9.0+. Safari och Opera är på G med implementering och för IE  finns ännu bara insticksprogram. WebGL är en teknik som bygger på HTML 5 canvases tillsammans med Javascript. Utan plugin-ins till browsern kan man rendrera 3D i browsern.

Laddas ner här. Men läs artikeln på  Hacks Mozilla.org om hur man installerar:

3D rendrering av sajt

Annonser

Smart sökfunktion på New York Times Magazine Services

juli 17, 2011

En kollega till mig på InUse tipsade om den här sökfunktionen på New York Times Magazine Services. När man ställer markören i sökfältet så får man välja vad man vill söka i för olika källor: I enbart tidningens artiklar eller i enbart bloggar, eller i allt på en gång. Man kan också välja att filtrera på restauranger, städer osv. Dropdownen med valen i ligger kvar efter att man har valt, så först när jag trycker på sök så försvinner den, om jag inte fört bort musen från sökens area, då försvinner den med ett tidsintervall.

Smart funktion som jag själv förstod direkt efter en millisekunds tvekan. Skulle vara intressant att testa på mer ovana webbanvändare.

Sökfält