Archive for maj, 2011

Placeholder – HTML 5

maj 23, 2011

Placeholder är ett tillägg till formulär fält för att förtydliga för användaren vad man ska ange i fältet.
Det som man angivit i placeholder attributet syns som text i formulär fältet.
Robert Nyman har skrivit här, om hur man via javascript kan se till att texten inte försvinner förrän användaren verkligen börjar att skriva i fältet. Alltså istället för att användaren ställt markören i fältet.

Det ersätter inte label attributet så klart. Title attributet ska fortfarande användas om man behöver ge en längre förklaring till fältet. I annat fall så är placeholder alternativet.

Browsers som idag stödjer placeholder är följande (maj 2011):
Firefox 3.7+, Safari 4.0+, and Chrome 4.0.

Exempel från w3c

<fieldset>
<legend>Mail Account</legend>
<p><label>Name: <input type="text" name="fullname" placeholder="John Ratzenberger"></label></p>
<p><label>Address: <input type="email" name="address" placeholder="john@example.net"></label></p>
<p><label>Password: <input type="password" name="password"></label></p>
<p><label>Description: <input type="text" name="desc" placeholder="My Email Account"></label></p>
</fieldset>

Annonser