Archive for april, 2011

Synka iCal med Google kalender

april 7, 2011

http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?hl=en&answer=99358#ical

Annonser

Expertgranskning – hur gör man?

april 7, 2011

Här finns en väldigt bra instruktion om hur man går till väga i ett projekt för att göra expertgranskning

Användbarhet i praktiken – wiki

Sammanfattning av hur man gör en expertgranskning.

Expertgranskning är en utvärdering som man kan göra på en färdig produkt eller på skisser för att upptäcka brister i utformningen av produkten.
Resultatet blir en rapport om produktens brister och vilka åtgärder man bör vidta, skriftligt eller med bilder.

Man baserar då undersökningen på människans kognitiva förmåga, syn, minne och hörsel, samt på granskarens erfarenhet av ”best practice” och vilka riktlinjer typen av produkt bör följa. Kostnaden är låg (från 1 -5 dagar) och kan göras i ett tidigt skede. Fördelen är att man tidigt kan upptäcka brister i produktens gränssnitt och bör göras innan man gör  användartester på detta är mer tillförlitligt och ger högre procent av att hitta rätt brister.

Görs av vem?
Av en interaktionsdesigner. Personen bör inte ha haft ansvar för att utforma produkten från början.

Aktiviteter :

1. Definiera scopet och ta reda på bakgrundsinformation

Vilket syfte har produkten för affären och för användarna.? Vilka är målgrupperna och användningssituationerna?
Diskutera med beställaren vilka förväntningar denne har på rapporten, ska det vara designförslag eller en skriven rapport?
Har beställaren några kända problem redan på sajten som man vill åtgärda. Te x att man fått reda på via kundtjänst eller vikande försäljning osv.*
Boka tid redan nu för presentation av slutresultatet och bjud in de som skall närvara.

”Det alltid relevant att ta reda på affärsmålen så man kan värdera problemen mot det, och kunna säga om det är ett allvarligt problem som hindrar dem att nå affärsmålen eller om det kan räknas som ett mindre problem. Utifrån affärmålen kan man också spekulera kring (om det inte redan vet det) vilken som borde vara den viktigaste målgruppen, och vilka drivkrafter de borde ha, och värdera problemen gentemot det.
Hellre hitta 5 problem som du kan härleda till användningsmål och affärsmål, än att ge dem en 100-punktslista med samtliga användbarhetsproblem.

2. Be den som har utformat produkten att gå igenom den
Här kan du redan nu upptäcka brister i form av att man kan produkten genom erfarenhet och inte genom att den är användarvänligt.
Det är tidsödande för dig själv att både gå igenom produkten och expertgranska den samtidigt. Risken är att man missar viktiga funktioner.
Fråga efter bakgrunden till att man valt olika designlösningar.
Ca 2-4 timmar kan man räkna med att denna aktivitet tar.

3. Utvärdera produkten
Använd ditt kunnande om hur människan fungerar kognitivt: syn, minne, hörsel, samt din erfarenhetsbank du har av ”best practice”.
Leta efter inkonsekvent design och luta dig mot heuristiska  regler (usability principer)
Läs om heuristiska regler här:

10 heuristics for User Interface by Jakob Nielsen
Review usability best practice on the webbsite Designing web interfaces

Ställ dig själv de frågor som du tror att användarna har.
Identifiera de vanligaste uppgifterna som målgrupperna gör på sajten och gör dessa. Eller gör de uppgifter som beställaren har uppmärksammat som huvudfrågor för rapporten.
Skriv parallelt med detta. Glöm inte att skriva det som är positivt också, så det inte enbart blir en negativ rapport.

4. Gör din rappport och presentera den.
Tidsåtgång för att göra presentation: minst  4 timmar.
Presentera huvudproblemen först och om du har med designskisser, så presentera flera förslag, inte bara ett, med dess fördelar och nackdelar gentemot varandra.
Använd gärna pratbubblor intill bilderna och överlasta inte varje sida i presentationen med text. Se till presentationen blir lätt att ta till sig och gärna att man kan använda den för att sprida vidare i sin egen organisation.Intressant läsning om att högerkolumnen är osynlig – ett svart hål.

april 4, 2011

Per Axbom skriver i sin blogg en intressant artikel om varför högerkolumnen är död och varför man ska lägga content där läsaren är istället. Användarna är koncentrerade på innehållet på vänster, läser vertikalt och flertalet använder sig av F-mönstret för att skumma igenom sidan.

Har själv sett detta i användartester, att användarna sällan läser det som står i högerkolumnen.

Länk till Per Axboms blogginlägg om att högerkolumnen är osynlig.