Archive for november, 2010

Inspiration för formulär – Totalkollen på Skandiabanken

november 15, 2010

Det här är bra design.

Man börjar fylla i sitt formulär och istället för att dela upp det i flera sidor, så låter man de kommande fälten vara synliga under, men utgråade så att man förstår att det inte kan fyllas i. Man ser vad som komma skall.
Därefter så fälls det man har fyllt i ihop, så att man har tillgång till det hela tiden.
Själva övergången mellan att man har fyllt i fälls ihop och att det som ska fyllas i blir synligt och redigerbart hände för snabbt. Man bör vara mer tydlig animationen – dvs att det man fyllt i fälls ihop och hoppet till fälten under bör hinna registreras av användaren.

https://totalkollen.se/

Annonser